دکتر ابوالقاسم دانشور کاخکی

کلینیک نیایش

فوق تخصص جراحی قفسه صدری (جراحی توراکس)

شماره نظام پزشکی 51184

سوابق تحصیلی و حرفه ای

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی

فلوشیپ پیوند ریه از بیمارستان وینا استرالیا

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

حضور وفعال در کلینیک نیایش

عضو انجمن جراحان قفسه سینه اروپا