فشارخون چیست ؟

فشارخون چیست ؟

زماني كه قلب خون را به درون رگها پمپ مي كند ؛ ازنيروي حاصل ازآن  فشار خون ايجاد مي شود.


فشارخون بایدباشد یانه ؟

اگرفشارخون وجودنداشته باشدیعنی قلب فردکار

نمی کندوفردزنده نیست .

وجودفشارخون برای ادامه حیات الزامی است .چرابیماری فشارخون بالامهم است ؟

6 % جامعه دچارافزایش فشارخون هستند.

فشارخون بالا، علت عمده سکته های قلبی ، مغزی ونارسایی کلیه

 می باشد.

بیشترافرادمبتلابه این بیماری ، ازبیماری خودبی اطلاع هستندوتنها25% بیماران درحال درمان هستند.

فشار خون بالا ، شایعترین بیماری عروقی است (درمردان شایعتراست ) .

درخانم هاپس ازیائسگی ، فشارخون افزایش می یابد .


علت های ایجادفشارخون بالا چیست : 

فشارخون اولیه  : 94%مواردبدون علت تشخیص    داده می شوند.

فشارخون ثانویه  :  6% موارد بر اثر بیماریهای دیگرهستند.

درفشارخون اولیه :

 60%افرادوقتی رژیم غذایی کم نمک استفاده کنند، فشارخونشان کنترل می شود.

در40%افرادمحدودیت مصرف نمک تأثیری روی فشارخون ندارد.


درفشارخون ثانویه :

شایعترین علت ایجادکننده فشارخون بیماریهای کلیوی می باشد.

قرص های ضدبارداری درخانم هادر5-1%می تواندباعث فشارخون شود.


سایرعلت های ایجادفشارخون بالا : 

بیماریهای کلیوی

مصرف برخی داروها ( داروهای هورمونی ،کورتون ها ومسکن ها)

مصرف برخی موادغذایی ( نمک ، کافئین وشیرین بیان )

سیگارودخانیات


عوامل تعیین کننده پیش آگهی بد درفشارخون بالا : 

  مردان جوان سیاهپوست

  افرادسیگاری

  افرادی که چربی وقندخون بالادارند

  افرادچاق  


علائم بیماری فشارخون بالاچیست ؟

دراکثرمواردعلائمی ندارد.

درزمان بروزبیماری ، علائمی همچون :

سردرد

اختلالات بینایی

تهوع

استفراغ


راه تشخیص به موقع فشارخون بالا :  

کنترل مرتب فشارخون ( به خصوص افراد درمعرض خطر)می باشد .


چه کسانی بایدفشارخون خودرامرتب کنترل کنند؟

تمام افراد30سال به بالا

افرادکم تحرک

افرادچاق

افرادبااختلال درچربی خون

افرادی که سابقه بیماری کلیوی وعفونت های مکررکلیه دارند.

بیماران دیابتی

افرادسیگاری

افرادی که سابقه بیماری فشارخون بالاویابیماری های قلبی عروقی در

خانواده دارند.


درگیری اعضاء مختلف دراثرفشارخون : 

درگیری قلبی 

درگیری مغزی : 

o شایعترین علامت عصبی ، سردردناحیه پشت سرهنگام صبح است.

o گاهی سرگیجه ، سبکی سر، وزوزگوش وتاری دیدهم دیده می شود.

o گاهی افزایش ناگهانی فشارخون ایجادخونریزی داخل مغزی می کند.

درگیری کلیوی

درگیری چشم


عوامل مؤثردرجلوگیری ازابتلابه بیماری فشارخون بالا :

تغییرشیوه های نادرست زندگی وجایگزین نمودن آنهابارفتارهای بهداشتی .


نمونه رفتارهای غیربهداشتی که درابتلابه بیماری فشارخون بالا مؤثرهستند : 

مصرف زیادنمک

استعمال هرنوع دخانیات وسیگار

عدم فعالیت بدنی منظم

عدم مصرف سبزی ومیوه

خوردن غذاهای چرب ویاسرخ کرده وغذاهای آماده

مصرف بیش ازحدقندوشیرینی

اضافه وزن وچاقی


نمونه رفتارهای بهداشتی : 

کاهش مصرف نمک : ( میزان مصرف نمک روزانه باید کمتر از 5گرم باشد . یعنی نمک از سر سفره غذا حذف شود )

ترک سیگاروالکل

فعالیت بدنی منظم : ( حداقل 30دقیقه ورزش متوسط دربیشترروزهای هفته )

کاهش مصرف قندوشیرینی

کنترل دیابت

کاهش چربی خون

تغذیه مناسب : 

o خودداری ازمصرف موادغذایی چرب ویابه حداقل رساندن آنها

o آب پز، بخارپزویاکبابی کردن غداهابه جای سرخ کردن آنها

o استفاده همیشگی ودائم ازمیوه ها وسبزیجات                     


 


     blood%20pressure, Blood, vessel