ژنتیک

ژنتیک


ژنتیک یکی از پر بحث ترین، پیچیده ترین و داغ ترین مباحث علمی در سراسر جهان است که با توجه به اهمیت آن، از جنبه های متعددی برخوردار است. این شاخۀ مهم از پزشکی بخشی از دانش جالب و البته مهم زیست شناسی است که به وراثت و تفاوت های متعدد و فراوان جانوران زنده می پردازد. در این علم شیرین از کوچک ترین موجودات زنده تا بزرگ ترین آنها، مورد بررسی و کنکاش ژنتیکی قرار می گیرند.

یکی از مهم ترین دلایل تحقیقات در زمینۀ ژنتیک به دست آوردن اطلاعات اولیه و بسیار مهم و حیاتی در مورد چگونگی به وجود آمدن موجودات زنده و همچنین شکل گیری آنهاست؛ زیرا با توجه و کمک ژن ها و ژنتیـک و پی بردن به رمز و راز آنهاست که به عنوان مثال می توان فهمید عضوی مانند دست در جانداران چگونه ایجاد می شود یا کدام ژن مسئول ایجاد و پرورش مغز و میزان قدرت و توانایی اوست. فهمیدن این مسائل می تواند دنیای علم را دگرگون نماید.

هم اکنون مراکز بسیار معتبر و بزرگی در سراسر جهان تمام توجه و انرژی خود را معطوف این موضوعات کرده اند تا به کمک علم ژنتیک به رمز و راز درون ژن ها دست یابند. حتماً محصولات متعدد کشاورزی را که با دستکاری های ژنتیکی پر محصول تر شده اند دیده اید. یکی از فواید و مزایای این علم، برتری و نوعی جهش دادن به موجودات زنده است تا محصولاتی با کیفیت تر تولید نمایند.

یا حتی بسیاری از بیماری هایی که مادرزادی هستند تماماً منشأ ژنتیک داشته و با تحقیقات در این زمینه و پی بردن به اینکه کدام ژن معیوب بوده است می توان آن بیماری را حتی در زمانی که نوزاد در رحم مادر است درمان کرد. اینها همه از مزایای علم بسیار وسیع و پر بحث ژنتیـک است.


علم ژنتیک به هفت دسته تقسیم می شود:

ژنتیـک مندل

ژنتیـک مولکولی

ژنتیـک بالینی

ژنتیـک جمعیت

ژنتیـک اصلاح دام

ژنتیـک پزشکی

ژنتیـک رفتاری

همانگونه که می بینید گسترۀ این علم، بسیار وسیع بوده و در تمامی جنبه های پزشکی فعالیت می کند زیرا نتایج و حاصل آن می تواند در تمامی شاخه ها و زیر شاخه ها به شدت مؤثر و مفید باشد

The_gene, Congenital, Behavioral_Genetics