ارتوپدی فنی و پروتز

ارتوپدی فنی و پروتز


ارتوپدی فنی و پروتز از آن دسته مهارت ها و تخصص هایی ست که باید برای آن ارزش و احترام خاصی قائل بود زیرا با ساخت و به کارگیری اندامی سر و کار دارد که می تواند زندگی روزمره و حتی آیندۀ هر فردی را دچار تحول نماید. این تخصص و ابزار در خدمت بیماران و حادثه دیدگانی قرار دارد که عضو و اندامی مانند دست و پا و... خود را بر اثر حادثه و یا به صورت مادرزادی از دست داده اند.


ارتوپدی فنی در مورد بررسی و چگونگی ساخت اندام مصنوعی فعالیت می کند و کسانی را که در این شاخه از علم پزشکی فعالیت دارند را «پراستتیست» ( Prosthetist ) می نامند.پروتز چیست؟


پروتز همان عضو مصنوعی ست که افراد دارای نقص عضو یا کسانی که دارای تصادفات یا حوادث مختلف شده و عضوی از بدن خود مانند دست یا پا یا بینی و یا... از دست داده اند از آنها استفاده می کنند.


دست های مصنوعی، پاهای مصنوعی و هر عضو دیگر مصنوعی را پروتز می نامند. این اعضای مصنوعی معمولاً به بهترین و ماهرانه ترین شکل ممکن توسط یک ارتوپد فنی طراحی و ساخته می شود به گونه ای که فرد بیمار با استفاده از آنها، راحتی در رفت و آمد و امور روزانه و شخصی را به خوبی انجام خواهد داد.تأثیر پیشرفت تکنولوژی در ارتوپدی فنی و پروتز چه اندازه است؟


سؤال مهم و جالبی ست! واقعاً تأثیر پیشرفت تکنولوژی در ارتوپدی فنی و پروتز چه اندازه بوده و در واقع پیشرفت علم و ساخت دستگاه های جدید توانسته رضایت هر دو طرف ( پزشک و بیمار ) را جلب کند.


باید گفت در عصر حاضر با وارد شدن نرم افزارهای طراحی جدیدی که طراحی را به شکلی باور نکردنی نسبت به گذشته راحت تر کرده و همچنین دستگاه های ساخت ابزار و اعضای مصنوعی که در هماهنگی کامل با این نرم افزارها هستند، کار دیگر مانند گذشته سخت و  طاقت فرسا نیست.


در گذشته های نه چندان دور، ساخت اعضای مصنوعی نه تنها سخت بود بلکه استفاده از آن اعضای مصنوعی به شدت سخت و تا حدی غیرقابل تحمل بود. اعضایی مانند پاها یا دست های مصنوعی که از چوب تراش خورده بودند و یا از جنس پلاستیک بسیار خشک و غیر منعطف ساخته شده بودند، همگی کار را هم برای ارتوپد فنی و هم برای بیمار نقص عضو به شدت سخت کرده بود.


امروزه با پیشرفت علم پزشکی و همچنین دنیای تکنولوژی می توان گفت ارتوپدی فنی و پروتز کاری به شدت راحت تر و جذاب تر از گذشته خواهد بود.

Leg, Knee%20Pain, Detailed