ازون تراپی برای درمان زخم

ازون تراپی برای درمان زخم

ازون تراپی (Ozone Therapy) به شیوه ای از درمان برخی بیماری ها و ضایعات گفته می شود که در آن برای درمان از گاز ازون استفاده می شود. گاز ازون را در مراحل مختلف درمان، به شیوه های گوناگون وارد بدن بیمار می کنند

بیشتر بدانید