از بین بردن جای زخم و بخیه

از بین بردن جای زخم و بخیه

زخم ها، برش ها و بخیه هایی که در بدن و در سطح پوست ایجاد می شوند گاهی می توانند تا مدت ها بر روی پوست اثراتی از خود بر جای بگذارند که گاهی این اثرات ماندگار خواهند بود. 

بیشتر بدانید