دکتر گيلدا زنديه

کلینیک نیایش


احتراما اينجانب گيلدا زنديه داراي مدرك Ph.D  روانشناسي  باليني از (CGI) California Graduate Institute  واقع در ايالت متحده  آمريكا مي باشم 

شايان ذكر است اينجانب مدرك ليسانس ماماي خودرا در تاريخ 3/11/1372  در ايران اخذ نموده و پروانه ي دائم كار در اين رشته با كد شماره 14854  كسب نموده ام 

در سال 2000 ميلادي تحصيلات خودرا در حوزه علوم انساني و علوم رفتاري  انسان در رشته مشاوره ازدواج و خانواده در CGI  واقع در كاليفرنيا آغاز نموده ودر 10/06/2003 ميلادي موفق به اخذ مدرك تحصيلي فوق ليسانس  گرديده ام و متعاقبا مدرك Ph.D  خودرا در رشته ي روانشناسي باليني  دريافت نمودم  

فعاليت هاي حرفه اي و آموزشي اينجانب در اين مقطع به قرار ذيل مي باشد :

كار با بيماران مبتلا به بيماري هاي  مزمن رواني در سطح  فرد وگروه 

تشخيص درمان كنترل و اداره بحران هاي رواني  بيماران 

گروه درماني در حوزه هاي : اداره خشم و عصبانيت  آموزش  مهارت هاي فردي و روابط بين فردي حرمت نفس و بيان خود 

مشاوره و روان درماني در سطخ فردي زوجين خانواده و گروه 

تهيه اطلاعات و مدارك مورد نياز مربوط به تشخيص و درمان 

ارجاع بيماران و مراجعين به مراجع و مراكز مورد نياز و ذيصلاح 

مشاركت در گروه ها و سمينار هاي آموزشي  

كارآموزي و كارورزي در حوزه روان پويايي و شناخت – رفتار درماني