دکتر ماریا هاشمیان

کلینیک نیایش

سوابق

فارغ التحصیل تخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی یزد

بیمارستان میلاد از سال 1381 تاکنون

بیمارستان محب کوثر از 1391 تاکنون

مرکز بیماری‌های پستان جهاد دانشگاه تهران از سال 1386 تاکنون

کلینیک سهند از سال 1384 تاکنون

افتخارت

شرکت در کنگره های بین المللی خارج از کشور در انگلیس و آمریکا و ایتالیا

گذراندن دوره های آموزشی اختصاصی درمان و بازسازی های مربوط به سرطان پستان در مرکز memorid slom ketenig (mskcc ) در نیویورک

فعالیت در بیمارستان تخصصی جراحی پستان در دوسلورف آلمان

فعالیت در بیمارستان تخصصی جراحی پستان در میلان ایتالیا

3 مرتبه انتخاب به عنوان پزشک نمونه سال در بیمارستان میلاد و امام خمینی کرج

حضور و کار فعال در کلینیک نیایش واقع در میدان کاج سعادت آباد از سال ۱۳۹۰