دکترمریم سبحانی

کلینیک نیایش


دکترمریم سبحانی

متخصص ژنتیک

ادرس: دانشگاه علوم پزشکی تهران بخش ژنتیک

مدرک تحصیلی: phd ژنتیک پزشکی

موقعیت فعلی‌: دانشمند بالینی مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران 

حضور وفعال در کلینیک نیایش

میزان تحصیلات: Sc در زیست شناسی سلولی و مولکولی و M.sc ژنتیک انسانی و دکترای ژنتیک پزشکی 

تجربه کاری: دانشمند بالینی سازمان انتقال خون تهران، ایران از آگوست ۲۰۰۰ تا کنون

تدریس دانشجویان phd سازمان انتقال خون و روزنامه نگار مجله سلامت از آگوست ۲۰۰۵ تا کنون و EFI ( فدراسیون اروپایی ایمونوگنینگ) عضویت ژنتیک فدراسیون اروپا از ۲۰۱۲ تا کنون 

حضور در چند کنفرانس بین الملی از جمله:

حضور در ۱۰ مدرسه تابستانی قابل انعطاف پذیری و...