دکتر نظام الاسلامی

کلینیک نیایش- دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

- رییس مرکز بهداشتی درمانی بزازنا 

- رییس مرکز بهداشتی درمانی شمس آباد

- پزشک اورژانس بیمارستان جراحی شهید چمران بروجرد

- پزشک اورژانس بیمارستان داخلی امام خمینی (ره) بروجرد

- مدیر بیمارستان داخلی امام خمینی (ره) بروجرد

- رئیس بیمارستان داخلی امام خمینی (ره) بروجرد

- رئیس مرکز توانبخشی شهید احسان مطیعی بروجرد

- پزشک معتمد نیروی انتظامی در شورای معافیت پزشکی مشمولان نظام وظیفه بروجرد

- پزشک معتمد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد 

- تدریس درس سلامت و جمعیت در دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

- کارشناس وزارت بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی

- پزشک اورژانس بیمارستان ضیائیان

- پزشک کلینیک اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران ( درنیان )

- دانشجوی PhD اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران